gay porn tube
tits
xxx hd
cartoon porn
sex movie
lesbian porn

Newsflash

Ulgi podatkowe

Darczyńca indywidualny może od swojego dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny nieprzekraczającą 6% tego dochodu.

[Na mocy Ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350)]

Odliczenie dokonywane jest w zeznaniu rocznym, pod warunkiem, że darowizna ta przekazana została za pośrednictwem przelewu bankowego organizacjom, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. organizacjom pozarządowym) m.in. na działalność taką jak: nauka, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

Osoby prawne (firmy, instytucje) mogą odliczyć od dochodu wartość darowizny nieprzekraczającą 10% dochodu.


[Na mocy Ustawy z dn.15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21 poz. 86)]

 


 

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania:

 

nr rachunku:     35 1050 1461 1000 0022 8638 7945

Właściciel:        Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

                         ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź

tytuł wpłaty:    DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Aktywni Członkowie

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.