Wojewódzka RDPP

Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego – przedstawiciele organizacji członkowskich Rady

Grażyna Busse

Halina Chojnacka

Józefa Danuta Majdańska

Iwona Mikołajczyk

Wioletta Gawrońska

Ewa Wierzbowska