Łódzka RDPP

Łukasz Waszak (Centrum Opus) – pierwszy wiceprzewodniczący ŁRDPP

Joanna Gapsa (LKP) – członkini

Magdalena Pilarska-Jędrzejczak (ROPWŁ) – członkini