Zespół ds. Reg. Pr. Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zespół Koordynujący Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego  dla Woj. Łódzkiego:

  • Stanisław Średziński – Fundacja Kamena