Wygraj do 5000 zł! konkurs: „GRANT NA LEPSZY START 2017”

KONKURS „GRANT NA LEPSZY START 2017”

10 kwietnia 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach Grantu na lepszy start 2017. Już dziś zapoznaj się dokumentacją konkursową i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) oraz środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych i samopomocowych w wysokości od 500 do 5000 zł! Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Współpracujemy z INSPRO / Centrum Klucz

Poprawiając nasze funkcjonowanie, możemy jeszcze lepiej działać na rzecz innych. Wsparcie udzielane jest w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO). Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Uwaga – zmiany w prawie dotyczące umów zleceń

Ogłoszono wyniki konkursów dotacyjnych, ale do podpisania umów z grantodawcami i, co najważniejsze, do przekazania środków na realizację projektu jeszcze daleko… To codzienność w organizacjach pozarządowych. Uwaga! Od 2017 r. często stosowany zapis w umowach z personelem projektu, zgodnie z którym wynagrodzenie będzie wypłacane pod warunkiem posiadania środków na koncie projektu, stał się niezgodny z prawem.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

szkolenie „Marketing internetowy dla podmiotów ekonomii społecznej”

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na szkolenie „Marketing internetowy dla podmiotów ekonomii społecznej”. Szkolenie poprowadzi Maria Jaraszek. Termin: 22 marca (środa) – 23 marca (czwartek), godz. 9-17, Miejsce: 11 Muz, Piramowicza 11/13, Łódź

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nabór do projektu NOWY START NA RYNKU PRACY

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi będące członkiem RADY zwróciło się z prośbą o pomoc w upublicznieniu informacji o naborze do projektu NOWY START NA RYNKU PRACY, realizowanego w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29. Roku życia, zamieszkałych na obszarach wiejskich, głównie poprzez takie formy aktywizacji jak szkolenia i staże zawodowe. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Rada Organizacji Pozarządowych operatorem programu mikrodotacyjnego „Grant na lepszy start”

Z radością informujemy, że Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego będzie wraz z Centrum Opus dysponować środkami na wsparcie inicjatyw realizowanych lokalnie przez młode organizacje i grupy nieformalne. W roku 2017 planujemy przyznać minimum 83 granty w wysokości do 5.000 zł.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego – 12 stycznia

W imieniu Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym Funduszom Europejskim dla ngo i działaniu zespołów opiniodawczo-doradczych przy Urzędzie Marszałkowskim.

Program oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Referatu ds. współpracy z NGO Urzędu Marszałkowskiego

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – konsultacje projektu ustawy.

Zachęcamy do wnoszenia uwag do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Konsultacje trwają do 31 stycznia 2017 r. Uwagi można przesyłać m.in. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ncrso@kprm.gov.pl.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

gwiazdka

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

„Cudze pochwalcie, swoje pokażcie”. Świąteczny podwieczorek obywatelski

Już po raz drugi Łódzkie Centrum Obywatelskie zaprasza do zaprezentowania swoich sukcesów w gronie najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych przedstawicieli trzeciego sektora. Zachęcamy do przygotowania prezentacji dotyczącej działań i sukcesów Państwa organizacji.

20 grudnia 2016 r., godz. 15.00; Dom Literatury w Łodzi, Ul. Roosevelta 17, Łódź Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj