Konferencja rozpoczynająca realizację projektów Grant na lepszy start 2017

baner_grant_LO_FIO2017

Grant na lepszy start to program, w ramach którego młode organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne i samopomocowe tworzone przez mieszkańców województwa łódzkiego, mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 5000 zł na rozwój lub realizację lokalnych inicjatyw. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wyniki oceny merytorycznej Grant na lepszy start

Lista laureatów:

2017_GRANT_Lista rankingowa dofinansowanie

Pełna lista oceny merytorycznej:

wyniki-oceny-merytorycznej-wszystkie

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wyniki oceny formalnej Grant na lepszy start 2017

Informujemy, że właśnie zakończył się etap oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie Grant na lepszy start. Złożono 246 wniosków. 242 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną, 4 wnioski uzyskały negatywną ocenę formalną. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkania informacyjne „Grant na lepszy start” Łódź, Ozorków, Radomsko

UWAGA! UWAGA! SPOTKANIA INFORMACYJNE  dotyczące konkursu „GRANT NA LEPSZY START 2017”

OZORKÓW – 19 kwietnia (środa), godz. 16.00, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Ul. Kościuszki 31

grant Ozorków zaproszenie

RADOMSKO – 19 kwietnia 2017r. (środa), godz. 16.00, Urząd Miasta Radomska, sala 105, ul. Tysiąclecia 5, Radomsko

grant Radomsko zaproszenie

ŁÓDŹ – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 16.00, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8

grant Łódź zaproszenie Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wygraj do 5000 zł! konkurs: „GRANT NA LEPSZY START 2017”

KONKURS „GRANT NA LEPSZY START 2017”

10 kwietnia 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach Grantu na lepszy start 2017. Już dziś zapoznaj się dokumentacją konkursową i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) oraz środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych i samopomocowych w wysokości od 500 do 5000 zł! Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Współpracujemy z INSPRO / Centrum Klucz

Poprawiając nasze funkcjonowanie, możemy jeszcze lepiej działać na rzecz innych. Wsparcie udzielane jest w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO). Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Uwaga – zmiany w prawie dotyczące umów zleceń

Ogłoszono wyniki konkursów dotacyjnych, ale do podpisania umów z grantodawcami i, co najważniejsze, do przekazania środków na realizację projektu jeszcze daleko… To codzienność w organizacjach pozarządowych. Uwaga! Od 2017 r. często stosowany zapis w umowach z personelem projektu, zgodnie z którym wynagrodzenie będzie wypłacane pod warunkiem posiadania środków na koncie projektu, stał się niezgodny z prawem.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

szkolenie „Marketing internetowy dla podmiotów ekonomii społecznej”

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na szkolenie „Marketing internetowy dla podmiotów ekonomii społecznej”. Szkolenie poprowadzi Maria Jaraszek. Termin: 22 marca (środa) – 23 marca (czwartek), godz. 9-17, Miejsce: 11 Muz, Piramowicza 11/13, Łódź

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nabór do projektu NOWY START NA RYNKU PRACY

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi będące członkiem RADY zwróciło się z prośbą o pomoc w upublicznieniu informacji o naborze do projektu NOWY START NA RYNKU PRACY, realizowanego w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29. Roku życia, zamieszkałych na obszarach wiejskich, głównie poprzez takie formy aktywizacji jak szkolenia i staże zawodowe. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Rada Organizacji Pozarządowych operatorem programu mikrodotacyjnego „Grant na lepszy start”

Z radością informujemy, że Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego będzie wraz z Centrum Opus dysponować środkami na wsparcie inicjatyw realizowanych lokalnie przez młode organizacje i grupy nieformalne. W roku 2017 planujemy przyznać minimum 83 granty w wysokości do 5.000 zł.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj