Organizacja pozarządowa jako miejsce pracy. Bezpłatne szkolenie 10 X.

„Pracodawco, pracowniku, czy znasz swoje prawa i obowiązki? Podmiot ekonomii społecznej jako miejsce pracy”

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na bezpłatne szkolenie „Pracodawco, pracowniku, znasz swoje prawa i obowiązki? Podmiot ekonomii społecznej jako miejsce pracy”, które odbędzie się w Łodzi 10 października. 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

 • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
 • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Skrócony program szkolenia:

 1. Podstawowe akty prawne
 2. Powstanie stosunku pracy
 3. Specyfika zatrudnienia w podmiocie ekonomii społecznej
 4. Umowa o pracę – elementy obligatoryjne i fakultatywne
 5. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
 6. Rozwiązanie stosunku pracy – wypowiedzenie, porozumienie stron, rozwiązanie bez wypowiedzenia
 7. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Dowiesz się, jakie są podstawy prawne praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.
 • Poznasz specyfikę zatrudniania w podmiocie ekonomii społecznej – fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej.
 • Dowiesz się, jak prawidłowo zawierać oraz rozwiązywać umowy o pracę, umowy cywilnoprawne.

centrumklucz/dzieje-sie/pracodawco-pracowniku-znasz-swoje-prawa-i-obowiazki-podmiot-ekonomii-spolecznej-jako-miejsce-pracy-bezplatne-szkolenie-w-lodzi/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.