Zarząd i Komisja Rewizyjna

Obecny skład Zarządu:

Ewa Wierzbowska, Europejskiej Centrum Edukacji Społecznej „ECES” – Przewodnicząca

Jolanta Woźnicka, Centrum OPUS – Wiceprzewodnicząca

Zdzisław Weder, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków – Wiceprzewodniczący

Maria Magdalena Poulain, Fundacja 2035 – Sekretarz

Zofia Sepkowska, Polskie towarzystwo Ekonomiczne – Skarbnik

Halina Chojnacka, Polskie Stowarzyszenie Osób Cierpiących na Padaczkę – Członkini

Janina Mizołek, Liga Kobiet Polskich – Członkini

Obecny skład Komisji Rewizyjnej:

Mateusz Stasiak, Fundacja 11 Muz – Przewodniczący

Mirosława Andrzejczak, Stowarzyszenie Hepa-Help – Członkini

Stanisław Średziński, Stowarzyszenie Kamena – Członek