Historia

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego została powołana w 1999 roku. Formalna rejestracja Rady jako federacji stowarzyszeń nastąpiła w grudniu 2002 roku.

W dniu 24 maja 1999r. odbyły się pierwsze wybory do Rady Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Łodzi.

Organizacje założycielskie:

  1. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
  2. Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Osób Bezrobotnych „Wszyscy Razem – In Corpore”
  3. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”
  4. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”
  5. Stowarzyszenie Integracyjne Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Tacy Sami”
  6. Stowarzyszenie „Wspólna Przyszłość. Polska-Europa-Świat”
  7. Regionalne Centrum Wolontariatu
  8. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „Słyszę Serce”

 

Pierwsze Walne Zgromadzenie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego odbyło się 21 listopada 2002r., wtedy też odbyły się pierwsze wybory Zarządu Rady oraz Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Rady (I kadencja): 

Przewodniczący: Włodzimierz Magin

Wiceprzewodnicząca: Ewa Kaźmierczak

Wiceprzewodniczący: Waldemar Kluska

Skarbnik: Jadwiga Zań

Sekretarz; Magdalena Korczyk – Waszak

Członkowie:

Robert Szachta

Lucyna Ciborska

Skład Komisji Rewizyjnej (I kadencja):

Przewodnicząca: Beata Korzeniowska

Wiceprzewodnicząca: Mirosław Potasiak

 

W dniu 17 grudnia 2009r. odbyło się IX Walne Zgromadzenie Członków Rady podczas, którego odbyły się wybory do Zarządu Rady i Komisji rewizyjnej.

Skład Zarządu Rady (II kadencja):

Przewodniczący: Włodzimierz Magin

Wiceprzewodniczący: Marian Miśkiewicz, Andrzej Wojnarowski

Skarbnik: Paweł Tust

Sekretarz: Paweł Czekalski

Członkowie: Tomasz Musielski, Tomasz Waszak

Skład Komisji Rewizyjnej (II kadencja) 

Przewodniczący: Zdzisław Weder

Wiceprzewodniczący: Janina Mizołek, Halina Chojnacka

 

W dniu 10 grudnia 2012 roku odbyło się XI Walne Zgromadzenie Członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, na którym wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu (III kadencja):

Przewodnicząca: Krystyna Fuerst

Wiceprzewodnicząca: Urszula Urbaniak

Wiceprzewodniczący: Zdzisław Weder

Sekretarz: Ewa Wierzbowska

Skarbnik: Paweł Tust

Członkowie: Bożena Gajewska, Łukasz Waszak

Skład Komisji Rewizyjnej (III kadencja):

Przewodnicząca: Janina Mizołek

Wiceprzewodniczące: Halina Chojnacka, Liliana Szymanek.

Ze względu na odwołanie p. Pawła Tusta z funkcji pełnomocnika w Radzie, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, na mocy uchwały Zarządu nowym skarbnikiem Rady, w marcu 2014r., została p. Patrycja Szwaj.

Kolejne wybory zostały przeprowadzone podczas XVI Walnego Zgromadzenia. W ich wyniku powołano:

Skład Zarządu (IV kadencja):

Przewodnicząca – Ewa Wierzbowska (Fundacja ECES)

Wiceprzewodnicząca – Jolanta Woźnicka (Centrum Opus)

Wiceprzewodniczący – Zdzisław Weder (Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków)

Skarbnik – Zofia Sepkowska (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Łódź)

Sekretarz – Maria Magdalena Poulain (Fundacja 2035)

Członkowie – Halina Chojnacka (Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę), Janina Miziołek (Liga Kobiet Polskich)

Skład Komisji Rewizyjnej (IV kadencja):

Przewodniczący – Mateusz Stasiak (Fundacja 11 Muz)

Członkowie – Mirosława Andrzejczak (Stowarzyszenie Hepa-Help), Stanisław Średziński (Fundacja Kamena)