Członkowie

Aktualna lista organizacji członkowskich Rady:

1. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” <<tutaj>>

2. Fundacja dla dzieci z chorobami nowotworowymi „Krwinka” <<tutaj>>

3. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów <<tutaj>>

4. Europejskie Centrum Edukacji Społecznej „ECES” <<tutaj>>

5. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości <<tutaj>> 

6. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku <<tutaj>>

7. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole <<tutaj>>

8. Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki <<tutaj>>

9. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki <<tutaj>>

10. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne <<tutaj>>

11. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza <<tutaj>>

12. Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” – Świnice Wareckie  <<tutaj>>

13. Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Osób Bezrobotnych „Wszyscy Razem – In Corpore” <<tutaj>>

14. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” – Wieruszów <<tutaj>>

15. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi „Hepa-Help” <<tutaj>>

16. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „Centrum Zgierz” <<tutaj>>

17. Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków <<tutaj>>

18. Liga Kobiet Polskich – Łódź <<tutaj>>

19. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu <<tutaj>>

20. Fundacja Filmowa SE-MA-FOR <<tutaj>>

21. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży – Żychlin <<tutaj>>

22. Fundacja Akademia Inicjatyw Społecznych <<tutaj>>

23. Stowarzyszenie Zgierskich Inicjatyw Społecznych „ISKRA”

24. Fundacja „Płomyk” im. Janiny Kuś na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej

25. Fundacja im. Joanny Bednarczyk w Łodzi <<tutaj>>

26. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo „Bliżej Siebie” <<tutaj>>

27. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” <<tutaj>>

28. Instytut Spraw Obywatelskich „INSPRO” <<tutaj>>

29. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej <<tutaj>>

30. Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa <<tutaj>>

31. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej <<tutaj>>

32. Stowarzyszenie Amistad – Kutno

33. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „KONICZYNKA” – Radomsko <<tutaj>>

34. Stowarzyszenie Lifelong Learning <<tutaj>>

35. Fundacja 2035+ <<tutaj>>

36. Fundacja 11 muz. Innowacje w Kulturze <<tutaj>>

37. Stowarzyszenie Hipokamp <<tutaj>>

38. Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy” <<tutaj>>

39. Fundacja Kamena <<tutaj>>

40. EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań <<tutaj>>

41. Stowarzyszenie  Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi,  Ich  Rodzin i Przyjaciół „POMOST” <<tutaj>>

42. Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej <<tutaj>>