O Radzie

logo_Rada

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego działa od 12 lat.

Cel Rady:  reprezentowanie interesów sektora pozarządowego wobec władz publicznych i innych partnerów społecznych oraz działanie na rzecz ich integracji i rozwoju.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego stale współpracuje z administracją publiczną i innymi partnerami życia społecznego. Opiniuje i konsultuje projekty ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego. Uczestniczy także w wypracowywaniu wspólnego stanowiska organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym u krajowym. Wśród swoich działań ma także animowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami i problemami społeczeństwa obywatelskiego.

 Rada Organizacji Pozarządowych Województwa  Łódzkiego jest członkiem: 

1. Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP

2. Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS