NGO w woj. łódzkim – razem aktywnie i twórczo

Nazwa projektu: NGO w woj. łódzkim – razem aktywnie i twórczo

Termin realizacji: 08.09.2014r.-15.12.2014r.

Krótki opis projektu: rojekt „NGO w woj. łódzkim – razem aktywnie i twórczo” jest realizowany przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, w okresie od 8.09.2014r. do 15.12.2014r.

Projekt skierowany do członków organizacji pozarządowych, głównie wiejskich, zajmujących się problemami seniorów, w tym także UTW spoza miasta Łodzi. ”. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału i efektywności pracy organizacji, podwyższenie ich profesjonalizmu w zakresie oferty edukacyjnej dla seniorów, a także współpracy między organizacjami. Projekt zakłada cykl szkoleń/ warsztatów/ seminariów tematycznych/ doradztwo merytoryczne, a także utworzenie bazy współpracy wiejskich organizacji pozarządowych, aby umożliwić kontynuację działań po zakończeniu projektu. Mamy nadzieję, że efektem naszej pracy będzie także zwiększona liczba członków Rady, co przyczyni się do zintegrowania środowiska pracującego na rzecz seniorów i integracji społecznej w woj. łódzkim.

strona projektu: http://s450009310.domenaklienta.pl/clients/radalodzkie/rada-lodzkie/aktywnie/

Koordynator projektu: Krystyna Fuerst, k.fuerst@s450009310.domenaklienta.pl

Źródło finansowania: Projekt „NGO w woj. łódzkim – razem aktywnie i twórczo” jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

logo_promuje_lodzkie