Łódzkie Centrum Obywatelskie

logo (1) lodz kreuje

 

 

 

Łódzkie Centrum Obywatelskie jest zadaniem realizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Centrum OPUS i Fundacji FERSO.

Adresaci usług:

 • organizacje pozarządowe
 • grupy nieformalne działające na terenie Łodzi
 • inicjatywy obywatelskie
 • grupy obywateli planujących utworzyć stowarzyszenie
 • podmiot ekonomii społecznej
 • partnerstwo lokalne
 • wszyscy mieszkańcy miasta Łodzi chcący aktywnie włączać się w realizacje działań obywatelskich w mieście.

Usługi:

 • Szkolenia
 • spotkania specjalistyczne
 • coaching
 • doradztwo ogólne i specjalistyczne
 • wsparcie techniczne
 • integrację III sektora.

Rada Organizacji Pozarządowych wspiera integracje III sektora:

 • organizacja spotkań branżowych dla łódzkich organizacji pozarządowych
 • wspomaganie tworzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego
  • pokazywanie dobrych praktyk,
  • wspieranie w dopełnianiu formalności
  • pomaganie w wyznaczeniu kierunków dalszego działania.

Dzięki wsparciu Rady powstały Komisje Dialogu Obywatelskiego ds. kultury, ds. Polityki Demograficznej i dialogu międzypokoleniowego, ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt.

Osoba do kontaktu: Magdalena Pilarska-Jędrzejczak, m.pilarska@s450009310.domenaklienta.pl

Strona projektu: http://lcobywatelskie.blogspot.com/

Zadanie „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego” jest współfinansowany ze środków Miasta Łodzi