Budowa Centrum Wolontariatu w woj. łódzkim

Nazwa projektu: Budowanie Centrum Wolontariatu w woj. łódzkim

www.rada-lodzkie.org.pl/wolontariat

Termin realizacji: 01.12.2014r.-31.05.2016r.

Krótki opis: Projekt realizowany  w partnerstwie z Der Paritatische Landesverband Hessen – niemiecki parasolowy związek organizacji pozarządowych. Grupą docelową projektu są osoby niepełnosprawne i osoby ze szczególnymi problemami socjalnymi.

Projekt zakłada wsparcie dla 20 organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego – 3 x 2-dniowe szkolenia dla koordynatorów projektu zmierzające do przygotowania organizacji na przyjęcie nowych wolontariuszy i podjęcie długoterminowej współpracy z nimi. Ponadto przeszkolenie 30 wolontariuszy – 2 x 2 dniowe spotkania doszkalająco-integrujące. Wolontariusze będą pracować z przedstawicielami grupy docelowej projektu poprzez podjęcie współpracy z jedną z 20 organizacji pozarządowych (ok. 3 wolontariuszy w jednej organizacji).

Strona projektu: www.rada-lodzkie.org.pl/wolontariat

Koordynator projektu:

Ewa Wierzbowska, ewierzbowska@s450009310.domenaklienta.pl (od 01.o2.2015r.)

Magdalena Pilarska, m.pilarska@s450009310.domenaklienta.pl (do 31 stycznia 2015r.)

Źródło finansowania: Program Action Mensch