Zrealizowane

Wybrane dotychczasowo zrealizowane projekty Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego:

  • „Wiedza, profesjonalizm i aktywność szansą rozwoju III sektora”, FIO 2007
  • „Tworzenie rzecznictwa obywatelskiego i monitoringu JST w woj. łódzkim”, UE 2007
  • „Rozwój struktur sieciowych ngo’s w woj. łódzkim zmierzających do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej”,  Action Mensch 2005-2007
  • „Razem i osobno – doświadczenia we współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi”, FIO 2006-2007
  • „Sprawne organizację pozarządowe”, FIO 2009-2010
  • „Sprawne organizacje pozarządowe – Pozarządowe Centrum Kompetencji”, Action Mensch 2011-2012

Obecnie w realizacji: 

  • „Łódzkie Centrum Obywatelskie” – projekt partnerski Centrum Opus/ Fundacja Ferso / Rada Organizacji Pozarządowych), Współfinansowane: Miasto Łódź – 1 edycja 2012, 2 edycja 2013 – 2014r.
  • „Aktywny dialog obywatelski w woj. łódzkim”, Fundusz EAG 2014-2015