Projekty

Projekty od 2012 roku:

  • MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi (ASOS) VII – XII 2016
  • Łódzkie Centrum Obywatelskie III – (Miasto Łódź) IV 2015 – XII 2016
  • Budowanie Centrum Wolontariatu w Województwie Łódzkim (Aktion Mensch)
  • Zaangażuj się w Łódzkie (FIO) V-XII 2015
  • NGO w woj. łódzkim – razem aktywnie i twórczo – cykl spotkań i warsztatów (RCPS) IX XII 2014
  • Aktywny Dialog Obywatelski – tworzenie nowych ciał konsultacyjnych i Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz wspierania tych już istniejących (EOG) IV 2014 – VII 2015
  • Łódzkie Centrum Obywatelskie II–  wspieranie integracji III sektora, organizacja spotkań branżowych dla łódzkich organizacji pozarządowych (Miasto Łódź) VI 2013 – XII 2014
  • Łódzkie Centrum Obywatelskie I –  (Miasto Łódź) VI – XII 2012
  • Sprawne Organizacje Pozarządowe – Pozarządowe Centrum Kompetencyjne –  (Aktion Mensch) II – IX 2012