Dołącz do Rady

Stając się organizacją członkowską będą mieli Państwo możliwość :

 • współtworzyć wojewódzką sieć pozarządową – ciało reprezentujące interesy sektora oraz działające na rzecz jego rozwoju.
 • otrzymywać aktualne wiadomości o ważnych dla sektora wydarzeniach – w formie Radowego Newslettera
 • Mieć pierwszeństwo udziału w organizowanych przez Radę wydarzeniach
 • Stać się  partnerem w projektach realizowanych przez Radę
 • Być pierwszym odbiorcą posiadanych przez Radę materiałów informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych
 • Otrzymać rekomendacje uwierzytelniejące swoje działania
 • Wystąpienia o udzielenie patronatu honorowego dla swych działań
 • Zwrócenia się o udzielenie wsparcia organizacyjnego, promocyjnego i doradczego w realizacji swych zadań

Jeśli Państwa organizacja jest zainteresowana przystąpieniem do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego prosimy złożyć następujące dokumenty:

 • deklaracja przystąpienia (oryginał w wersji papierowej lub skan podpisany przez osoby upoważnione), Deklaracja Rada 2015
 • uchwała o przystąpieniu do Rady i wyznaczeniu pełnomocników (oryginał w wersji papierowej lub skan podpisany przez osoby upoważnione),
 • statut (w wersji elektronicznej),
 • raport merytoryczny i finansowy za poprzedni rok (w wersji elektronicznej)

Ze złożonymi dokumentami zapoznaje się Zarząd Rady oraz podejmuje uchwałę o przyjęciu nowego członka. Aktualnie członkowska składka roczna wynosi 100 zł.