Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego – 12 stycznia

W imieniu Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym Funduszom Europejskim dla ngo i działaniu zespołów opiniodawczo-doradczych przy Urzędzie Marszałkowskim. Program oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Referatu ds. współpracy z NGO Urzędu Marszałkowskiego

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj