Miesięczne archiwum: Lipiec 2016

Łagodzimy skutki procesów demograficznych, czyli jak przygotować się do starzenia się gmin naszego województwa

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego i FUNDACJA 2035 rozpoczęli realizację projektu „MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi” finansowanego z środków ASOS – Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020. 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj