Miesięczne archiwum: Luty 2015

Ważne! Rozpoczęto głosowanie na członków Komitetu Monitorującego RPO

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o poparcie naszych kandydatów w wyborach na przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020. Wybory dotyczą jedynie obszaru rewitalizacji i przedsiębiorczości społecznej, w którym nasi kandydaci – Wioletta Gawrońska z … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konferencja „Młodzi kompetentni w sektorze kultury”

26 lutego zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatywa. W programie m.in.: Jak skutecznie realizować projekty ponadnarodowe? Jak skutecznie współpracować z partnerem zagranicznym? Jak osiągnąć niemal 90% wskaźnik zatrudnienia w projektach EFS skierowanych do osób nieaktywnych zawodowo? Jaki … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Apel ws. konsultacji Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych

Istnieje zagrożenie, że organizacje pozarządowe nie będą miały możliwości wpływu na szczegółowe regulacje związane z dystrybucją funduszy europejskich 2014-2020. Podpisz Apel, który chce temu zapobiec! Podpisy będą zbierane do środy 18 lutego, do godziny 12:00.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

1% na Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości

Kolejna z naszych organizacji członkowskich – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości będąca Organizacją Pożytku Publicznego, zdecydowała się skorzystać z oferty Rady i za naszym pośrednictwem promować swoją Kampanię 1%. Polecamy ją Państwa uwadze. OPP 1 procent – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. Strona organizacji: http://www.frp.lodz.pl/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo! Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych i Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych nowym systemem  funduszy europejskichna konferencję na temat: UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

1% dla Stowarzyszenie Lifelong Learning

Jedna z naszych organizacji członkowskich – Stowarzyszenie Lifelong Learning będąca Organizacją Pożytku Publicznego, zdecydowała się skorzystać z oferty Rady i za naszym pośrednictwem promować swoją Kampanię 1%. Polecamy ją Państwa uwadze. sprawozdania merytoryczne 2012-2014 – do wglądu zainteresowanych. Strona organizacji: http://www.lifelong-learning.pl/  

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zaproszenie na spotkanie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu łęczyckiego

Zapraszamy do udziału w spotkaniu w ramach projektu „Aktywny dialog obywatelski w województwie łódzkim”. Adresatami wydarzenia są zaangażowani w działanie na rzecz lokalnych społeczności przedstawiciele organizacji i administracji z terenu powiatu łęczyckiego. Celem spotkania będzie stworzenie przestrzeni do dialogu między samorządem … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zmiany w Zarządzie Rady

Decyzją Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego w dniu 15 grudnia 2014r. została podjęta uchwała nr 1/12/2014 o ponownym ukonstytuowaniu się Prezydium. Aktualny skład Zarządu: Ewa Wierzbowska – Przewodnicząca Patrycja Szwaj – Skarbnik  Krystyna Fuerst – Wiceprzewodnicząca  Zdzisław Weder – … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nabór do Zespołu ds. Wieloletniego Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z NGO

Powstaje Zespół ds. Wieloletniego Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacja Pozarządowymi na lata 2016-2020. Zgłoś swoją kandydaturę! Osoby zainteresowane pracą w ramach zespołu proszone są o wypełnienie formularza on-line do 15 lutego br.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj